วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 NBTC Journal 2017

เพื่อบันทึก รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย และงานวิชาการในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นและการต่อยอดในการวิชาการ และในการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมของประเทศบนองค์ความรู้และงานวิจัยสืบไป

วันที่เผยแพร่ : Aug 20, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : *บทความวิชาการ
จำนวนหน้า : 656
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 NBTC Journal 2017 
300 a : Total pages 
656 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น