พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนังสือที่กล่าวถึงตาลปัตร ซึ่งเป็นสมณบริขารที่จำเป็นของพระสงฆ์ และพัดยศที่พระมหากษัตริย์องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นเครื่องหมาย เครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชภาระแทนในการปฏิบัติและปกครองดูแลการดำเนินศาสนกิจในพระพุทธศาสนาให้เรียบร้อยเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป ตาลปัตร พัดยศ พัฒนาการมาเป็นพัดรองในการบำเพ็ญพระราชพิธีที่เนื่องในพระพุทธศาสนาและถวายพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ อันเป็นโบราณราชประเพณี พัดแต่ละเล่มแต่ละโอกาสจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ

วันที่เผยแพร่ : Apr 01, 2020
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 200-ศาสนา
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB003279 พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส6พ6 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น