รายงานประจำปี 2558 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายงานประจำปี 2558 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

วันที่เผยแพร่ : Apr 01, 2020
สำนักพิมพ์ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมวดหมู่ : 300-สังคมศาสตร์
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB003138 รายงานประจำปี 2558 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2558 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก5ร6 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น