รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

คณะผู้วิจัยโครงการศึกษา “ดำเนินการ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล”เป็น โครงการศึกษาวิจัยที่ทางบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มอบหมายให้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลและความสะดวกต่างๆ จากสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ มาประกอบการศึกษา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเป้าหมายและ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี “เป็นcD/DVD ที่มีให้บริการตัวเล่มที่ชั้นบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช.”

วันที่เผยแพร่ : Apr 01, 2020
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 300-สังคมศาสตร์
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB002855 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส6ร6 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น