รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตาม ตรวจสอบเรื่องที่สำคัญและอยู่ในความสนใจ (ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

รายงานฉบับนี้มีการศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านจากระบบ Analog ไปสู่ TV Digital.การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม หรือสมาคม หรือสมาพันธ์ หรือองค์กรในรูปแบบต่างๆของกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักข่าว กลุ่มผู้ผลิตละคร กลุ่มวิชาชีพผู้ผลิตงานโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มวิทยุชุมชน องค์กรสมาชิกมีกลไกและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรมของผู้ผลิตงานโฆษณาหรือไม่กสทช. ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกหรือไม่ประชาชนได้รับคู่มือของ กสทช. เรื่องการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณหรือไม่ประชาชนควรเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ผลิตชิ้นงานในวิทยุและโทรทัศน์หรือไม่กสทช. ควรปรับปรุงบทบาทอย่างไร? เพื่อให้การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการกำกับดูแลกันเองของกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักข่าว กลุ่มผู้ผลิตละคร กลุ่มวิชาชีพ ผู้ผลิตงานโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน์ กลุ่มวิทยุชุมชนในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วันที่เผยแพร่ : Apr 01, 2020
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 300-สังคมศาสตร์
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB002735 รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตาม ตรวจสอบเรื่องที่สำคัญและอยู่ในความสนใจ (ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตาม ตรวจสอบเรื่องที่สำคัญและอยู่ในความสนใจ (ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ม5ร6 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น