• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565

วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565 ฉบับนี้ได้รวบรวมบทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการ
• บทความพิเศษ
- การศึกษาด้านเทคโนโลยีกรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมููนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ยุุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในตลาดใหม่

• บทความวิจัย
- Adoption of Mobile Applications in Agriculture among Farmers in Nan, Thailand
- การพัฒนาโปรแกรมแชตบอตเพื่อเสริมทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
- การศึกษาการแพร่กระจายคลื่นความถี่ภายในถ้ำเชียงดาว
- ปัจจัยด้านตัวเลขต่อผลการประมูลเลขหมายโทรศััพท์สำหรัับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่่ที่่เป็นเลขหมายสวย : กรณีศึกษาของประเทศไทย
- ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโควิิด-19
- ระบบนิเวศบล็อกเชนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

• บทความวิชาการ
- การใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการติดตามคนหายบนอุุปกรณ์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน “อยู่ไหน”
- ความนิยมรายการเด็กในยุคโทรทััศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
- ปัจจัยความสำเร็จในการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่่ย่าน 3500 MHz ของประเทศบราซิล
- มัลแวร์เรียกค่าไถ่ : ภัยคุกคามองค์กรที่ไม่อาจมองข้าม
- สถาปัตยกรรมแบบอิงบริการของเครือข่ายแกนกลางสำหรับเทคโนโลยี 5G

วันที่เผยแพร่ : Dec 21, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 402
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565 
300 a : Total pages 
402 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2565 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ