• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • MEGATECH BOOK
  • magazine
  • Facebook Page
  • Infocenter
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมราชทัณฑ์
ผู้แต่ง : กรมราชทัณฑ์

“รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์มีเจตนารมณ์ให้รายงานฉบับนี้มีส่วนช่วยอำนวยประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการนำไปศึกษาข้อมูล รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อการดำเนินภารกิจของกรมราชทัณฑ์ และการให้โอกาสแก่ผู้ที่จะพ้นโทษต่อไป”

สำนักพิมพ์ : กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์ : 2565
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 210
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB005028 รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมราชทัณฑ์ อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB005029 รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมราชทัณฑ์ อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมราชทัณฑ์ 
300 a : Total pages 
210 
050 b : Publish Year 
2565 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงยุติธรรม 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 
250 a : Edition 
ไม่ระบุ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ