• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2563

• สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำรายงานความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นฉบับแรก ซึ่งเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความยากจนของครัวเรือนในประเทศไทย โดยใช้เส้นความยากจนด้านอาหาร (Food Poverty Line: FPL) และเส้นความยากจนด้านที่ไม่ใช่อาหาร (Non food Poverty Line: NFPL) ตามวิธีการคำนวณของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทครัวเรือนออกเป็น 4 ประเภท
• การแบ่งประเภทครัวเรือนดังกล่าว ทำให้สามารถเห็นถึง “ความยากจนแฝง” ที่มีอยู่ในครัวเรือนได้ กล่าวคือ แม้ว่าครัวเรือนจะไม่เป็นครัวเรือนยากจน (มีค่าใช้จ่ายครัวเรือนสูงกว่าหรือเท่ากับเส้นความยากจน (Poverty Line: PL) แต่ครัวเรือนนั้นก็อาจจะเป็นครัวเรือนที่มี “ความยากจนแฝง” ด้านอาหาร (food) และด้านที่ไม่ใช่อาหาร (non-food) อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งครัวเรือนยากจนแฝงดังกล่าวนี้ ไม่ควรถูกทอดทิ้งตามหลักการสากล Leave No One Behind ขององค์การสหประชาชาติ และสมควรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในบางมิติเช่นเดียวกับครัวเรือนยากจน

ข้อมูลอ้างอิง : ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2563 , หน้า 2
สามารถอ่านรายละเอียดในรูปแบบ E- Book : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/Poverty_2020/22/index.html

สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปีที่พิมพ์ : 2563
หมวดหมู่ : หนังสือวิชาการ
จำนวนหน้า : 248
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB005010 ความยากจนแฝงของครัวเรือน อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
ความยากจนแฝงของครัวเรือน พ.ศ. 2563 
300 a : Total pages 
248 
050 b : Publish Year 
2563 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ