• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

• Digital Media : Game Changing Broadcasting distribution
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ ตั้งแต่ระบบแอนะล็อกจนถึงปัจจุบัน (ระบบดิจิทัล) โดยศึกษาเปรียบเทียบ กรณีของต่างประเทศที่ทำการศึกษาเทียบเคียงประเทศที่มีการกำกับดูแลการให้บริการ OTT แบบเข้มข้น เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ ประเทศที่มีการกำกับดูแลการให้บริการ OTT แบบบางส่วน เช่น ประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย และสาธารรัฐเกาหลี และประเทศที่ไม่มีการกากับดูแล OTT หรือกำกับดูแลน้อยมาก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านรายละเอียดสรุปผลการศึกษาได้เพิ่มเติม
ข้อมูลอ้างอิง : รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 , หน้า 1
แหล่งที่มาของข้อมูล : https://broadcast.nbtc.go.th/academic-academic_all

วันที่เผยแพร่ : Nov 14, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 11
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 
300 a : Total pages 
11 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2565 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ