เวลาปัจจุบัน: วันพฤหัสที่ 17 เมษายน พ.ศ.2557
เวลาเปิดบริการ: 9.00 - 17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
ติดต่อ: 02 670 8888 ต่อ 9607
อีเมล์ : callcenter1200@gmail.com
facebook : NBTC Elibrary
จำนวนทรัพยากรทั้งหมด: 2,437 รายการ

OpenURL
รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ กสทช.
สถานที่จัดเก็บ: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เลขหมู่:
245 ชื่อเรื่อง: รายงานรายได้ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ของสำนักงาน กสทช.
245 ชื่อเรื่องรอง:
100 ผู้แต่ง(บุคคล): สำนักงาน กสทช.
245 ส่วนแจ้งความรับผิดชอบ อาทิ บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้รวบรวม ฯลฯ:
แสดงใน OPAC: ใช่
Download:

Bibliograhy Picture
รายงานรายได้ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ของสำนักงาน กสทช.

จำนวนเล่ม:

รหัสบาร์โค๊ค รายละเอียด สถานภาพ เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อ กำหนดส่ง
ไมมีรายการตัวเล่ม.

รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
650 Subject added entry--topical term - หัวเรื่อง: มาตรา9--แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ--งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
260 Publication, distribution, etc. (imprint) - ปีที่พิมพ์: 2556
300 ลักษณะทางกายภาพ - ความหนา: 2
856 Electronic location and access - Host name: 856a1371433766_7d2719b.pdf
903 Additional Fields - เลขกลุ่มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(อัตโนมัติ): 45
908 คำสำคัญ, คำค้น (Key word): รายได้--รายจ่าย--พฤษภาคม--2556
หมวดหมู่ย่อยประเภททรัพยากรสารสนเทศ : E-book--กสทช.