หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

โทรคมนาคมใต้ร่มเงา กทช.


ชื่อหนังสือ : โทรคมนาคมใต้ร่มเงา กทช.
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนการเรียกดู (View) : 568
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง


แสดงความคิดเห็น