หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย


ชื่อหนังสือ : คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย
ผู้แต่ง : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมวดหมู่ : 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จำนวนการเรียกดู (View) : 35
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระรัตนตรัยและธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คำอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ที่พระองค์ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นชาตินิยมมาตลอด


แสดงความคิดเห็น