หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไตรมาส 2-2563


ชื่อหนังสือ : รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไตรมาส 2-2563
ผู้แต่ง : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 19
จำนวนการเรียกดู (View) : 71
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไตรมาส 2-2563 เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนายาสำหรับต้านไวรัสดังกล่าวเพื่อควบคุมการระบาดได้ ดังนั้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราจึงมักจะเจอคำว่า “Social Distancing” หรือ การเว้นระยะห่างทาง สังคมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ด้วยหลายๆ มาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรในพื้นที่ปิด (รถไฟฟ้า, ร้านสะดวกซื้อ, ลิฟท์) การหยุดกิจกรรมรวมพล รวมไปถึงการห้ามเคลื่อนประชากรจำนวนมาก ซึ่งเป็นการจำกัดให้ประชาชนกักตัวแค่ภายในบ้าน หรือออกมาเฉพาะยามจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการผ่อนคลายเพื่อให้บางกิจกรรมสามารถกลับมาดำเนินการต่อได้ภายใต้มาตรการที่กำหนด แต่แน่นอนว่า Social Distancing ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต่อเนื่องกันในหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรม การให้บริการด้านการท่องเที่ยว การสัญจรคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก็ไม่สามารถเลี่ยงผลที่กระทบกันเหมือนโดมิโนล้มครั้งนี้ได้


แสดงความคิดเห็น