หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

THAI SATELLITES: WHERE ARE THEY HEADED?


ชื่อหนังสือ : THAI SATELLITES: WHERE ARE THEY HEADED?
ผู้แต่ง : พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 61
จำนวนการเรียกดู (View) : 22
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book

รายละเอียด
The constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017) states in Section 60 that "the State must maintain the spectrum and the right to access a satellite orbit,which are national treasures" and was later amended to mandate the NBTC to execute Section 60 on behalf of the State for the greatest benefit of the country and the people


แสดงความคิดเห็น