หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

ดาวเทียมไทย จะไปทางไหน?


ชื่อหนังสือ : ดาวเทียมไทย จะไปทางไหน?
ผู้แต่ง : พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 61
จำนวนการเรียกดู (View) : 22
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book

รายละเอียด
หนังสือ ดาวเทียมไทย จะไปทางไหน? ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ไว้ในเล่มนี้เพื่อทำให้ได้รับรู้ถึงความสำคัญและความท้าทายในด้านเทคนิคและการและการบริหารกิจการดาวเทียมรวมทั้งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติที่ต้องสัมพันธ์กัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย


แสดงความคิดเห็น