หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)


ชื่อหนังสือ : รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
ผู้แต่ง : สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 46
จำนวนการเรียกดู (View) : 14
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำไตรมาสที่ 3/2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าบริการโทรคมนาคมของโทรคมนาคมของประเทศไทย และข้อมูลพื้นฐานรวมทั้งบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น