หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2562


ชื่อหนังสือ : รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2562
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 201
จำนวนการเรียกดู (View) : 66
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book   CD/DVD

รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2562 การจัดทำรายงานเพื่อเป็นการเปิดเผยผลการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาให้แก่ประชาชนทราบ ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเป็นการรายงานข้อมูลการดำเนินงานสำคัญด้านการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การประกอบกิจการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ ตลอดจนรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน


แสดงความคิดเห็น