หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

ปัญญาปทีโปนุสรณ์


ชื่อหนังสือ : ปัญญาปทีโปนุสรณ์
ผู้แต่ง : พระอาจารย์ เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
จำนวนหน้า : 106
จำนวนการเรียกดู (View) : 61
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
ปัญญาปทีโปนุสรณ์ เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อหลวงปู่ และเพื่อประโยชน์สุข แลถึงซึ่งความพ้นทุกข์ อันเป็นหลักธรรมคำสอนสูงสุดของพระพุทธศาสนา


แสดงความคิดเห็น