หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2


ชื่อหนังสือ : คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หมวดหมู่ : 360 ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม
จำนวนการเรียกดู (View) : 37
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2 เพื่อให่รัฐส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและเอกชน และได้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด


แสดงความคิดเห็น