หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19


ชื่อหนังสือ : คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19
ผู้แต่ง : คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลหยุนหนาน , มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มณฑลหยุนหนาน , สำนักพิมพ์หยุนหนาน เอ็ดดูเคชั่น
สำนักพิมพ์ : หยุนหนาน กรุ๊ป จำกัด
หมวดหมู่ : 610 แพทยศาสตร์
จำนวนหน้า : 66
จำนวนการเรียกดู (View) : 253
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 เป็นการรวบรวมข้อมูลที่สามารถช่วยเหลือในยามวิกฤตได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการป้องกันและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ


แสดงความคิดเห็น