หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

“เปิดหู เปิดปาก เปิดตา” กับสำนักงาน กสทช. กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม


ชื่อหนังสือ : “เปิดหู เปิดปาก เปิดตา” กับสำนักงาน กสทช. กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
ผู้แต่ง : สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 102
จำนวนการเรียกดู (View) : 172
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมืออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถปกป้องคุ้มครองตนเองจากสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงได้รับจากการใช้บริการโทรคมนาคมได้เป็นอย่างดี


แสดงความคิดเห็น