หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

คู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม


ชื่อหนังสือ : คู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ผู้แต่ง : สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 33
จำนวนการเรียกดู (View) : 141
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
คู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เมื่อประสบปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต


แสดงความคิดเห็น