หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) Eng


ชื่อหนังสือ : แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) Eng
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 10
จำนวนการเรียกดู (View) : 25
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) (ฉบับภาษาอังกฤษ)


แสดงความคิดเห็น