หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไตรมาส 3-2562


ชื่อหนังสือ : รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไตรมาส 3-2562
ผู้แต่ง : สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 19
จำนวนการเรียกดู (View) : 73
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
การซื้อขายคอนเทนต์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากรูปแบบของการประกอบ กิจการโทรทัศน์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการบริการในรูปแบบ OTT ที่ได้รับความนิยมและมี บทบาทในตลาดโทรทัศน์อย่างมาก ด้วยการให้บริการผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประชาชนสามารถรับชม โทรทัศน์ตามความต้องการ (Video on demand) ผ่าน Smart Phone หรืออุปกรณ์รับสัญญาณ ได้ในทุกๆ สถานที่ ทุกเวลา ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้บริการแบบ OTT ที่ทำให้การบริการรูปแบบนี้ยังคงได้รับ ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการหลายรายจึงหันมาสนใจและปรับตัวมาให้บริการเนื้อหารายการ โทรทัศน์ผ่านแพลตฟอร์ม OTT ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่เกิดจากการพัฒนาของ เทคโนโลยี ดังนั้น การซื้อขายคอนเทนต์ในปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการให้บริการ และราคาที่ ทำการซื้อขายกลายเป็นบททดสอบใหม่ที่ท้าทายผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การตลาดให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ต้องการ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องคำนึงถึงกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำรายการต่างๆ เหล่านั้น มาเผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) หรือบริการ OTT


แสดงความคิดเห็น