หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานโครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณ เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนย่านความถี่ 470 - 694 เมกะเฮิรตซ์


ชื่อหนังสือ : รายงานโครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณ เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนย่านความถี่ 470 - 694 เมกะเฮิรตซ์
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 620 วิศวกรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 21
จำนวนการเรียกดู (View) : 70
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
รายงานโครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณ เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนย่านความถี่ 470 - 694 เมกะเฮิรตซ์ การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยนั้นได้เริ่มดำเนินการและมีการให้บริการบนย่านความถี่ 510 - 790 เมกะเฮิรตซ์ (ช่องความถี่ 26 -60) โดยในปี พ.ศ.2562 ร้อยละ 95 ของครัวเรือนในประเทศไทยสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจากผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง 5 โครงข่าย (มัลติเพล็กซ์) ได้ ในขณะที่โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โครงข่ายที่ 6 ได้ถูกวางแผนไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต


แสดงความคิดเห็น