หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560


ชื่อหนังสือ : แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผู้แต่ง : สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 620 วิศวกรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 102
จำนวนการเรียกดู (View) : 105
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 กระบวนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล เป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ มีความซับซ้อน รายละเอียดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก โดย กสทช. ได้นำตัวอย่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านในหลายประเทศทั่วโลกทั้งที่ประสบความสำเร็จ ประสบปัญหาในลักษณะที่แตกต่าง และมีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ต่างกันมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านเทคนิคและการกำกับดูแลนั้นถือเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นกลไกหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยได้สำเร็จ


แสดงความคิดเห็น