หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง Financial Derivatives and Risk Management


ชื่อหนังสือ : ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง Financial Derivatives and Risk Management
ผู้แต่ง : กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ , ภัคสิริกาญจน์ สิริธนธานี , ณัฏฐ์ชัย สิริธนธานี
สำนักพิมพ์ : บริษัท สยามบุ๊คส์ จำกัด
หมวดหมู่ : 330 เศรษฐศาสตร์
จำนวนการเรียกดู (View) : 81
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานบริหารและจัดการความเสี่ยงสามารถเข้าใจพื้นฐานและแนวคิดของการจัดการความเสี่ยง และได้รับรู้ถึงการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร การประเมินความเสี่ยง และวิธีการป้องกันความเสี่ยง สำหรับในส่วนของนักลงทุน จะสามารถเรียนรู้วิธีการลงทุนที่ถูกต้อง และการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ที่แตกต่างกันไป


แสดงความคิดเห็น