หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

สรุปผลที่สำคัญการใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4)


ชื่อหนังสือ : สรุปผลที่สำคัญการใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4)
ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมวดหมู่ : 000 คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
จำนวนการเรียกดู (View) : 153
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
สรุปผลที่สำคัญการใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 4) ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่เยาวชนไทยจะต้องมีความคุ้นเคยในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานในโลกอนาคตนั้นล้วนจำเป็นต้องทำประกอบไปกับการใช้ ICT แทบทั้งสิ้น หรือจะกล่าวได้ว่า ความคุ้นเคยในการใช้ ICT จึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน (Innovative and Digital Driven-Economy) ทั้งนี้ ความสำคัญเบื้องต้นของการยกระดับความคุ้นเคยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ โดยวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา


แสดงความคิดเห็น