หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

รายงานตัวชี้วัด ITU โครงการสำรวจ ICT ครัวเรือน 2561 ไตรมาส 4


ชื่อหนังสือ : รายงานตัวชี้วัด ITU โครงการสำรวจ ICT ครัวเรือน 2561 ไตรมาส 4
ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมวดหมู่ : 000 คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
จำนวนการเรียกดู (View) : 129
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
รายงานตัวชี้วัด ITU โครงการสำรวจ ICT ครัวเรือน 2561 ไตรมาส 4 ในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ และจัดทำสถิติเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ และการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาด้าน ICT การมีการใช้ ICT สถานการณ์พัฒนาด้าน ICT รวมทั้งเปรียบเทียบการพัฒนาด้าน ICT ของไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย


แสดงความคิดเห็น