หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

Media no limit : สื่อสร้างได้...ไม่จำกัดความแตกต่าง


ชื่อหนังสือ : Media no limit : สื่อสร้างได้...ไม่จำกัดความแตกต่าง
ผู้แต่ง : สุทธิโชค จรรยาอังกูร
สำนักพิมพ์ : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
หมวดหมู่ : 300 สังคมศาสตร์
จำนวนการเรียกดู (View) : 179
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
Media no limit : สื่อสร้างได้...ไม่จำกัดความแตกต่าง สื่อ คำสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยพลังและอำนาจมากมาย เพราะนอกจากจะเป็นสะพานแห่งความเข้าใจของบุคคลแล้ว สื่อยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของสังคมให้ไปทางไหนก็ได้อีกด้วย แต่ในโลกทุกวันนี้ กลับยังมีบุคคลอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ โดยเฉพาะสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ต เช่น บุคคลที่มีความแตกต่างในเชิงกายภาพอย่างคนพิการ หลายคนนึกไม่ออกว่า คนหูหนวกจะดูโทรทัศน์อย่างไรให้เข้าใจ ในเมื่อไม่ได้ยินเสียง คนตาบอดจะสนุกกับการรับชมรายการต่าง ๆ ได้อย่างไรในเมื่อมองไม่เห็นภาพ สิ่งที่เกิดนี้ สะท้อนทัศนคติของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดีนั่นคือ การผลิตและใช้สื่อเพื่อสนองความต้องการของคนที่มีร่างกายปกติซึ่งถูกมองว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ และความแตกต่างกลายเป็นสิ่งที่สังคมเลือกที่จะละเลย ที่ซํ้าร้ายกว่านั้น คือ สื่อกลายเป็นกำแพงที่กั้นคนปกติกับคนที่สังคมมองว่าไม่ปกติออกจากกัน กล่าวง่าย ๆ ก็คือ คนทั่วไปไม่เชื่อว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับคนที่มีความบกพร่องในการรับรู้ได้ เช่นเดียวกับคนพิการที่มีความเชื่อว่าตนไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ ทั้งที่ความจริงแล้ว การที่คนเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ก็เป็นเพราะไม่ปรับวิธีการสื่อสารให้ตรงกันต่างหาก เหมือนกับคนหนึ่งพูดภาษาไทย ส่วนอีกคนพูดภาษาอังกฤษ ดังนั้นโอกาสที่สองคนนี้จะสื่อสารกันรู้เรื่องจึงมีน้อยมาก หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่อว่า โลกของการสื่อสารนั้นไม่มีพรมแดน และความบกพร่องทางร่างกายไม่ใช่อุปสรรค หากเราเลือกจะศึกษาและทำความเข้าใจกัน เมื่อทำได้ สื่อก็จะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ใครๆ ในสังคมสามารถผลิตได้และส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจได้อย่างแท้จริง


แสดงความคิดเห็น