หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562


ชื่อหนังสือ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 13
จำนวนการเรียกดู (View) : 320
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562 ผลการสำรวจการจัดลำดับความนิยมที่ประชาชนมีต่อการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน พบว่าช่อง 7 และช่อง 3 ยังคงเป็นสองช่องที่ครองความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้สองช่องรายการดังกล่าวได้รับการจัดลำดับความนิยมสูงสุดอยู่ใน 2 อันดับแรกตลอดทั้งปี 2562 นอกจากนี้ความนิยมของบางช่องรายการก็เริ่มมีทิศทางที่แน่นอน เช่น ช่อง Mono 29 และช่อง เวิร์คพอยด์ ทีวี โดยได้รับความนิยมในอันดับที่สามและอันดับที่สี่ ตามลำดับ


แสดงความคิดเห็น