หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชน เล่ม 2 ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา


ชื่อหนังสือ : ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชน เล่ม 2 ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวดหมู่ : 490 ภาษาอื่นๆ
จำนวนการเรียกดู (View) : 76
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชน เล่ม 2 ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา เป็นหลักทางศีลธรรมหรือจารีต ซึ่งอธิบายมาตรฐานตายตัวของพฤติกรรมมนุษย์ และได้รับการคุ้มครองสม่ำเสมอเป็นสิทธิทางกฎหมายในกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศ


แสดงความคิดเห็น