หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

ศัพท์สิทธิมนุษยชน


ชื่อหนังสือ : ศัพท์สิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล , อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวดหมู่ : 490 ภาษาอื่นๆ
จำนวนการเรียกดู (View) : 72
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
ศัพท์สิทธิมนุษยชน สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ รับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ


แสดงความคิดเห็น