หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

เอาชนะคำว่าไม่ ไม่ใช่เรื่องยาก


ชื่อหนังสือ : เอาชนะคำว่าไม่ ไม่ใช่เรื่องยาก
ผู้แต่ง : วิลเลี่ยม ยูริ
สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
หมวดหมู่ : 150 จิตวิทยา
จำนวนการเรียกดู (View) : 25
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
เอาชนะคำว่าไม่ ไม่ใช่เรื่องยาก เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยด้วยสันติสุขสภาพร ได้จัดตั้งสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้กระบวนการสันติวิธีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม


แสดงความคิดเห็น