หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

รายงานประจำปี 2561 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม


ชื่อหนังสือ : รายงานประจำปี 2561 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ผู้แต่ง : กรมบังคับคดี
สำนักพิมพ์ : กระทรวงยุติธรรม
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนการเรียกดู (View) : 89
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2561 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาล การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ดำเนินการยึด อายัด และจำหน่ายทรัพย์สิน รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม


แสดงความคิดเห็น