หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


ชื่อหนังสือ : คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 71
จำนวนการเรียกดู (View) : 113
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบาย ขยายความและยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.


แสดงความคิดเห็น