หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

เมื่อต้องเสด็จฯ"ไกลบ้าน"


ชื่อหนังสือ : เมื่อต้องเสด็จฯ"ไกลบ้าน"
ผู้แต่ง : ศรศักร ชูสวัสดิ์, พ.อ. ดร.
สำนักพิมพ์ : มติชน
หมวดหมู่ : 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จำนวนหน้า : 10
จำนวนการเรียกดู (View) : 463
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
เมื่อต้องเสด็จฯ"ไกลบ้าน" พระราชนิพนธ์ไกลบ้านให้ข้อมูลระหว่างเสด็จฯ ในเกือบทุกเรื่อง ได้แก่ พระราชกิจรายวันทุกวัน การรักษาพระองค์ การเสด็จฯ เยือนประมุขและบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมนี อิตาลี การเสด็จประพาสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ สภาพภูมิศาสตร์ การเมือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชั้นสูงและสามัญ ความบันเทิง บุคคลสำคัญและไม่สำคัญที่ทรงมีโอกาสได้พบ ที่สำคัญยิ่งคือ พระราชดำริในเรื่องทั่วๆ ไป และเชิงวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากข้อมูลที่ทรงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นพระราชประสบการณ์ตรง พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านจึงเป็นหลักฐานชั้นต้นที่สำคัญสำหรับศึกษาการเสด็จฯ ไปยุโรปครั้งที่ 2 ของรัชกาลที่ 5 ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม บางเรื่องหรือบางเหตุการณ์ในพระราชนิพนธ์ดังกล่าวไม่ให้รายละเอียดชัดเจน เนื่องจากตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นเช่นนั้นตั้งแต่ต้น หรือบางเรื่องอาจผ่านการบรรณาธิการด้วยการตัดออกตั้งแต่การพิมพ์ครั้งแรกตามพระราโชบาย ดังนั้น บางเรื่องบางเหตุการณ์จึงไม่กระจ่างชัด มีการตีความและอธิบายความต่างกันไป เกิดเป็นประเด็นโต้แย้ง ส่วนบางเรื่องน่าสนใจหรือมีความสำคัญกับประเทศชาติไม่น้อย แต่ถูกมองข้ามเหนือสิ่งอื่นใด


แสดงความคิดเห็น