หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


ชื่อหนังสือ : น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ผู้แต่ง : กระทรวงมหาดไทย
สำนักพิมพ์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมวดหมู่ : 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จำนวนการเรียกดู (View) : 486
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
น้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย มีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ การทรงรับน้ำอภิเษก เพื่อแสดงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นทั้ง 8 กล่าวคือ หลักการราชาภิเษกนั้น มีรดน้ำ แล้วเถลิงราชาอาสน์เป็นอันเสร็จพิธี นอกนั้นเป็นพระราชพิธีส่วนประกอบ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัย


แสดงความคิดเห็น