หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

NBTC Digitalization Drive Government Polices


ชื่อหนังสือ : NBTC Digitalization Drive Government Polices
ผู้แต่ง : สำนักบริหารข้อมูลกลาง
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 6
จำนวนการเรียกดู (View) : 455
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
NBTC Digitalization Drive Government Polices


แสดงความคิดเห็น