หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

สื่อแวดล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


ชื่อหนังสือ : สื่อแวดล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้แต่ง : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักพิมพ์ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
หมวดหมู่ : 000 คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
จำนวนการเรียกดู (View) : 472
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
สื่อแวดล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้รับสารในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนอย่างมาก จากเดิมที่ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้รับสารอย่างเดียว ปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านั้นก็สามารถกลับกลายมาเป็นผู้ส่งสารได้ ประกอบกับช่องทางและแพลตฟอร์มในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้สารเหล่านั้นถูกแพร่กระจาย ถูกส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโจทย์ที่ทางกองทุนต้องหาคำตอบให้ได้ ว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทางกองทุนจึงได้ริเริ่มโครงการวิจัย “นิเวศสื่อ” เพื่อเป็นหลักในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขึ้น


แสดงความคิดเห็น