หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2562


ชื่อหนังสือ : แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2562
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ,แผนปฏิบัติการประจำปี/งบประมาณ,แผนปฏิบัติงานประจำปี,แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี,หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ,หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
จำนวนหน้า : 80
จำนวนการเรียกดู (View) : 96
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2562


แสดงความคิดเห็น