หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ชื่อหนังสือ : รายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวดหมู่ : 340 กฎหมาย
จำนวนการเรียกดู (View) : 157
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
รายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นการสรุปผลการดำเนินงานและสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดปี 2560


แสดงความคิดเห็น