หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) โครงการศึกษามาตรฐานการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน


ชื่อหนังสือ : รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) โครงการศึกษามาตรฐานการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ผู้แต่ง : บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ,กิจการโทรคมนาคม
จำนวนการเรียกดู (View) : 111
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book

รายละเอียด
รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) โครงการศึกษามาตรฐานการคำนวณอัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน


แสดงความคิดเห็น