หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง


ชื่อหนังสือ : สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง
ผู้แต่ง : สำนักงานศาลปกครอง
สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลปกครอง
หมวดหมู่ : 340 กฎหมาย
จำนวนการเรียกดู (View) : 32
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา “คดีปกครอง” ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ


แสดงความคิดเห็น