หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz สำหรับประชาชนทั่วไป


ชื่อหนังสือ : โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz สำหรับประชาชนทั่วไป
ผู้แต่ง : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ,บริหารคลื่นความถี่
จำนวนการเรียกดู (View) : 133
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz สำหรับประชาชนทั่วไป มีวัตถุประสงค์ประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่เกี่ยวกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนย่านความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz


แสดงความคิดเห็น