หน้าแรก > Multimedia > รายละเอียด

Description

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)


ชื่อหนังสือ : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)
ผู้แต่ง : ผศ.นอ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : Multimedia
จำนวนการเรียกดู (View) : 510
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Multimedia

รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)


แสดงความคิดเห็น