หน้าแรก > CD/DVD > รายละเอียด

Description

​รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ.2559


ชื่อหนังสือ : ​รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ.2559
ผู้แต่ง : สำนักงาน กสทช.
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนการเรียกดู (View) : 309
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book   CD/DVD

รายละเอียด
รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ.2559 เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ รวมทั้งสภาพการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม


แสดงความคิดเห็น