หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

​เศรษฐศาสตร์การจัดการ


ชื่อหนังสือ : ​เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 330 เศรษฐศาสตร์
จำนวนการเรียกดู (View) : 640
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
เศรษฐศาสตร์การจัดการ ปัจจุบันการตัดสินใจทางธุรกิจ ต้องอาศัยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยเป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรอบด้าน ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการผลิต การใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์และกำไร การตั้งราคา และอีกมากมายแสดงความคิดเห็น