หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

คลื่นความถี่นั้นสำคัญไฉน?


ชื่อหนังสือ : คลื่นความถี่นั้นสำคัญไฉน?
ผู้แต่ง : พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 56
จำนวนการเรียกดู (View) : 1943
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book

รายละเอียด
คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของประเทศที่มีมูลค่าทั้งที่จับต้องได้โดยตรงในรูปจำนวนเงินและที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนมากมาย โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิตอลที่การสื่อสารไร้สายต้องใช้คลื่นความถี่เป็นการนำเข้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลได้ย่อโลก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคมอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมากมาย คงจะบ่งบอกถึงความสำคัญของคลื่นความถี่ได้อย่างดี


แสดงความคิดเห็น


cartoon

05/03/2018 03:23:43
ดีมากค่ะ