หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

​รายงานผลการแจกกล่อง Set-top Box โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล


ชื่อหนังสือ : ​รายงานผลการแจกกล่อง Set-top Box โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ,กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
จำนวนหน้า : 32
จำนวนการเรียกดู (View) : 517
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book

รายละเอียด
รายงานผลการแจกกล่อง Set-top Box โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อเป็นการติดตามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกล่องและการรับสัญญาณซึ่งจะมีผลต่อการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ว่าภายหลังที่มีการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว


แสดงความคิดเห็น